Internal Flash Layout

From hummy.tv Wiki
Revision as of 21:26, 20 November 2011 by Af123 (talk | contribs) (HD-FOX T2, firmware 1.01.xx)
Jump to: navigation, search

HDR-FOX T2

  Name         Address + Size
0: rootfs       0x00000000 + 0x01800000 (24.0 MiB)
1: humaxtv_db     0x01800000 + 0x00200000 (2.0 MiB)
2: backup       0x01a00000 + 0x00200000 (2.0 MiB)
3: cfe        0x01c00000 + 0x001a0000 (1.6 MiB)
4: reserve0      0x01da0000 + 0x00060000 (0.4 MiB)
5: vmlinux      0x01e00000 + 0x00200000 (2.0 MiB)
6: physmap-flash.0  0x00000000 + 0x02000000 (32.0 MiB)

HD-FOX T2, firmware 1.02.xx

HD-FOX T2, firmware 1.01.xx

  Name         Address + Size
0: vmlinux      0x00000000 + 0x00400000 (4.0 MiB)
1: share       0x00400000 + 0x00800000 (8.0 MiB)  /opt/share
2: humaxtv      0x00c00000 + 0x00800000 (8.0 MiB)  /usr/bin
3: lib        0x01400000 + 0x00400000 (4.0 MiB)  /usr/lib
4: rootfs       0x01800000 + 0x00300000 (3.0 MiB)  
5: backup       0x01b00000 + 0x00100000 (1.0 MiB)
6: cfe        0x01c00000 + 0x001a0000 (1.6 MiB)
7: reserve0      0x01da0000 + 0x00060000 (0.4 MiB)
8: humaxtv_db     0x01e00000 + 0x00200000 (2.0 MiB)
9: physmap-flash.0  0x00000000 + 0x02000000 (32.0 MiB)